De risico’s beheersen

Integrale legde zich in 2012 verder toe op de invoering van de nieuwe vereisten van de prudentiële regels van Solvency II. Het beheer van de verschillende risicotypes stond centraal in al haar beslissingen, tot zelfs de herziening van haar bestuurstructuur.

Hoewel er heel wat middelen aan besteed werden en ondanks de vrij moeilijke economische situatie, slaagde Integrale er opnieuw in om sterke prestaties neer te zetten. De gemeenschappelijke kas verdubbelde haar incasso, behaalde een positief resultaat en verstevigde haar eigen middelen. Daarnaast kende Integrale aan haar aangeslotenen een gewogen gemiddeld rendement van 3,56 % toe.

 

Solvency II, de grootste uitdaging voor Integrale
2012 was voor Integrale een jaar van concrete toepassingen. Dat alles werd op het eind van het jaar trouwens onderbouwd met de invoering van ORSA.


Opvolgaudits van de FSMA en de NBB, de toezichtautoriteiten
Ondanks haar omvang moet Integrale toch aan dezelfde eisen voldoen als de grote verzekeringsmaatschappijen. De gemeenschappelijke kas heeft gunstig gereageerd op de opvolgaudits en de meeste aanbevelingen werden al ingevoerd.


Dubbele invloed van de financiële markten
De aandelenkoersen stegen en de obligatierentes daalden. Deze context was positief voor de waardering van de activa, maar remde de nieuwe investeringen van de ontvangen premies af.


Nieuwe wettelijke en fiscale eisen in onze sector
Verhoging van de premietaks op particuliere levensverzekeringen, unisekstarief, SIGEDIS-gegevensbank, IFRS-boekhoudnormen...


Recordincasso, het hoogste in haar geschiedenis
Integrale dankt dit recordincasso aan de voortdurende evolutie van haar kernactiviteit : de groepsverzekeringsproducten. Maar ook aan het incasso van de nieuwe, individuele CertiFlex-producten die door haar partner Ethias op de markt werden gebracht.

 

Zweefvlieger

Een hoofdkenmerk van een zweefvlieger is zijn ‘finesse’. In de praktijk wil dat zeggen dat hij een grote afstand kan afleggen terwijl hij onderweg bijna geen hoogte verliest. Wij hebben er een gelijkenis in gezien met onze activiteiten op lange termijn, met onderbouwde en voortdurende prestaties, met onze beheer- en bestuurinstrumenten, met het beheerste niveau van onze uitgaven, met onze filosofie die op evenwicht gebaseerd is,… . Sommigen beschouwen het ook als een vorm van ‘stille kracht’. En dat is een beeld dat we graag willen uitdragen.