Financiële staten en Sociale balans

Op deze pagina’s komen de activa, passiva, technische rekening levensverzekering, bijlagen en sociale balans uitgebreid aanbod, met een vergelijking tussen 2011 en 2012.