Beheersverslag en Verslag van de bedrijfsrevisor

De Raad van Bestuur van de gemeenschappelijke kas bespreekt het afgelopen boekjaar in detail. De Raad bedankt de leden-ondernemingen en aangeslotenen voor hun trouw aan Integrale en onderstreept eveneens het aandeel van alle medewerkers in de resultaten, ondanks een opnieuw bewogen afgelopen boekjaar.

De bedrijfsrevisor brengt verslag uit over de jaarrekeningen op 31 december 2012. Het verslag bevat de mening van de revisor over de jaarrekeningen van Integrale en de bijkomende, verplichte vermeldingen.