Klaar voor een hoge vlucht

Vooruitzichten op lange termijn bepalen, is belangrijk voor de activiteit van Integrale. Deze vooruitzichten zijn bemoedigend!

In de nabije toekomst zullen we ons eigen vermogen verder uitbreiden en de competenties van ons personeel verbeteren, een goed incassoniveau handhaven, aandachtig zijn voor marktevoluties en voor alle regelgeving die ons aanbelangt, voor zover mogelijk pleiten voor meer stabiliteit in de fiscale regels op nationaal gebied, de actualiteit van de Belgische pensioenmaatregelen op de voet volgen en de aangeslotenen altijd centraal blijven stellen in onze filosofie om hun belangen optimaal te verdedigen.

Daarnaast zullen wij bijzondere aandacht schenken aan:

Solvency II, onze topprioriteit. De gemeenschappelijke kas is er steeds beter op voorbereid en zal de omzetting van Solvency II naar Belgisch recht door de bevoegde overheid op de voet volgen. Alle werk dat door Integrale G.v.k. geleverd werd voor ORSA en Solvency II zal ten goede komen van onze Luxemburgse entiteit die er ook aan zal moeten voldoen.

De aanpassing van de gewaarborgde technische rentevoet in levensverzekeringen is sedert 1 januari 2013 van kracht. De verlaging van de gewaarborgde technische rentevoet naar 2,25 % geldt voor alle nieuwe contracten. Deze technische wijziging verandert niets aan ons principe van de volledige herverdeling (100 %) van onze winst.